rejestracja
Zaloguj się
zasady

  Zobacz Regulamin Promocji „Konto plus bonus”

Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, będąca konsumentem, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była posiadaczem konta osobistego w banku BGŻ BNP Paribas, a przed połączeniem banków BGŻ oraz BNP Paribas - w żadnym z tych banków.

Promocja będzie trwała w okresie od dnia 29 listopada 2016 roku aż do momentu osiągnięcia liczby 1000 Uczestników, lecz nie dłużej niż do dnia 18 grudnia 2016 roku.

o koncie
informacje prawne
kontakt